مدیرکل مدیریت بحران، - شرح آنلاین
فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی در فرودگاه اصفهان ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی در فرودگاه اصفهان

فارس، (شرح آنلاین) - مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: هواپیمای فرانسوی به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان درخواست فرود اضطراری داد و درحال حاضر تمامی مسافران این پرواز در سلامتی کامل هستند.