مدیریت فوتبال - شرح آنلاین
مدیریت سنتی پاسخگوی فوتبال امروز نیست ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیریت سنتی پاسخگوی فوتبال امروز نیست

صداوسیما، (شرح آنلاین) - رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: مدیریت، ابزار و تفکر سنتی پاسخگوی فوتبال امروزی نیست.