مدیریت - شرح آنلاین
کرونا ویروس و مدلینگ مدیریت شرایط ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

کرونا ویروس و مدلینگ مدیریت شرایط

مواجهه با ویروس کرونا می تواند از نوع حملات بیوتروریستی و یا از نوع مواجهه طبیعی باشد در هر دو صورت این ویروس برای ایران و سایر کشورهای جهان در عین تهدید بودن می تواند بر اساس هوشمندی مدل‌سازی تبدیل به فرصتی برای طراحی مدل های بهینه مقابله با چنین پدیده هایی تلقی گردد.

شلاق بی مسئولیتی بر پیکر استان ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

شلاق بی مسئولیتی بر پیکر استان

ایلام،( شرح آنلاین ) - نمی دانیم تاریخ درباره مدیریت جاهلانه و متحجرانه این مقطع از استان بهت زده ایلام چگونه قضاوت خواهد نمود اما این را می دانم که جریان‌های تصمیم‌ساز استان تصور می کنند که مدیریت و توسعه و برداشتن مشکلات تنها به سخنرانی و تشکیل جلسات پی در پی است.

ویژگی مدیران نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله سبحانی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ویژگی مدیران نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله سبحانی

قم، فارس، (شرح آنلاین) - یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه مسئله مدیریت در عمل امری سخت و دشوار است گفت: کارآمدی و عمل گرایی از ویژگی های بارز برای مدیران است؛ مدیری که به نقدها گوش فرا نمی دهد در کار خود موفق نخواهد بود.

حکایت مدیران نامبر وانِ دارای ایزو۹۰۰۰ شهر ما ۲۸ آبان ۱۳۹۷

حکایت مدیران نامبر وانِ دارای ایزو۹۰۰۰ شهر ما

در این که میدان بازیِ مدیران در این شهر کوچک است، شکی نیست.‌ مثلا فرض کنید که ما ۱۰۰ نفر مدیر نامبر وانِ دارای ایزو۹۰۰۰ داشته باشیم در حوزه اقتصاد!