مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز - شرح آنلاین
دانش آموز شیرازی به قتل رسید ۱۹ دی ۱۳۹۷

دانش آموز شیرازی به قتل رسید

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز گفت : ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه ۱۹ دی ماه متاسفانه یکی از دانش آموزان دبیرستان ارسنجانی در این ناحیه، خارج از محیط مدرسه به قتل رسیده است.