مدیر آموزش و پرورش هشترود - شرح آنلاین
معلمی شغل و حرفه نیست، ذوق و هنر است ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

معلمی شغل و حرفه نیست، ذوق و هنر است

هشترود،( شرح آنلاین ) - مدیر آموزش و پرورش هشترود گفت: واژه معلم واژه مقدس است، درجامعه ما که اساس در تعلیم و تزکیه و تربیت قشرهای گوناگون است معلم مقام و رتبه والا و ویژه ای دارد.