مدیر اداره صادرات بانک مرکزی - شرح آنلاین
تشریح بسته ارزی جدید بانک مرکزی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تشریح بسته ارزی جدید بانک مرکزی

مهر، (شرح آنلاین) - مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بسته جدید بانک مرکزی را تکمیل کننده سیاست‌های کلی پارسال اعلام کرد.