مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد ارس - شرح آنلاین
آغاز صدور مرخصی خودروهای پلاک ارس ۰۶ آذر ۱۳۹۷

آغاز صدور مرخصی خودروهای پلاک ارس

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری ارس گفت: مجوز ورود موقت خودروهای سواری پلاک ارس به مدت یک ماه و یک بار در سال از سوی گمرک ایران صادر شده است.