مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور - شرح آنلاین
منکر امکان خطای روحانیت نیستیم ۲۲ آذر ۱۳۹۷

منکر امکان خطای روحانیت نیستیم

تهران- مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با تاکید بر آمادگی پذیرش نقد در حوزه های علمیه، گفت: عده ای با شایعات درصدد تخریب روحانیت هستند و دشمن نیز در این مسیر هزینه می کند.