مدیر هسته گزینش استانداری آذربایجان‌ شرقی - شرح آنلاین
بزرگان از دخالت در روند برخورد با تخلفات اداری خودداری کنند ۱۸ دی ۱۳۹۷

بزرگان از دخالت در روند برخورد با تخلفات اداری خودداری کنند

مدیر هسته گزینش استانداری آذربایجان‌ شرقی از تمام مدیران، نمایندگان و چهره‌های تأثیرگذار خواست تا در روند رسیدگی به تخلفات اداری دخالت نکرده و نسبت به مماشات با کسانی که مرتکب تخلف در نظام اداری شده‌اند توصیه و سفارش نکنند.