مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تبریز - شرح آنلاین
تعامل بیشتر بین کلانشهرها با تشکیل دبیرخانه دائمی اجلاس مدیران ارتباطات و امور بین الملل ۲۰ دی ۱۳۹۷

تعامل بیشتر بین کلانشهرها با تشکیل دبیرخانه دائمی اجلاس مدیران ارتباطات و امور بین الملل

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تبریز با تاکید بر ضرورت راه اندازی دبیرخانه دائمی اجلاس مدیران ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کلانشهرها، گفت: ایجاد این دبیرخانه منجر به تدوین چارت تشکیلاتی و برگزاری جلسات مستمر جهت تعامل هر چه بیشتر بین کلانشهرها می شود.