مراسم افطار - شرح آنلاین
اصلاحات در دستگاه قضای ترکیه و اتحادیه اروپا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

اصلاحات در دستگاه قضای ترکیه و اتحادیه اروپا

تسنیم، (شرح آنلاین) - تدوین متن و سند جدیدی به نام استراتژی اصلاح در نظام قضایی ترکیه، یکی از گام های مهم اردوغان برای پایان دادن به انتقادات گسترده در مورد نهاد قضایی ترکیه است اما برخی از منتقدین، به اجرایی شدن اصلاحات، خوش بین نیستند.