مرتضی میر باقری - شرح آنلاین
شبکه خانگی پر بازدید تر از سیما ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

شبکه خانگی پر بازدید تر از سیما

مهر،(شرح آنلاین)- مرتضی میرباقری ضمن اشاره به تفاوت استانداردهای شبکه نمایش خانگی و تلویزیون، درباره امکان تعامل بیشتر میان این دو حوزه از مذاکرات بالادستی جهت رفع چندگانگی در استانداردها خبر داد.