مرثیه فاطمی - شرح آنلاین
چهارمین سوگواره شعر و مرثیه فاطمی تبریز آثار برتر را شناخت ۳۰ دی ۱۳۹۹

چهارمین سوگواره شعر و مرثیه فاطمی تبریز آثار برتر را شناخت

چهارمین دوره سوگواره شعر و مرثیه فاطمی تبریز با شناخت آثار برتر به کار خود پایان داد.