مرز مهران - شرح آنلاین
گزارش مهر: سرگردانی برخی زائران در مهران به دلیل نبود اتوبوس/ شب سخت زوار ۱۰ آبان ۱۳۹۷

گزارش مهر: سرگردانی برخی زائران در مهران به دلیل نبود اتوبوس/ شب سخت زوار

شب گذشته به دلیل نبود اتوبوس در پایانه برکت مرز مهران برخی از زائران سرگردان شدند و شب سختی را پشت سر گذاشتند. شرح آنلاین – مهر: دیشب شب سختی برای زوار وروری از مرز مهران به داخل کشور بود چراکه تعداد اتوبوس ها نسبت به حجم زیاد زوار متناسب نبود و بسیاری از زوار […]