مرند خوی - شرح آنلاین
۳ نفر در تصادف جاده مرند – خوی کشته شدند ۱۱ دی ۱۳۹۷

۳ نفر در تصادف جاده مرند – خوی کشته شدند

تصادف خونین و مرگبار در جاده مرند - خوی که منجر به آتش سوزی چندین خودرو شد، ۳ کشته داد.