مرکز تحقیقات فضایی - شرح آنلاین
ایران به دانش فنی ساخت رادیو تلسکوپ دست یافت/ پایش امواج رادیویی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

ایران به دانش فنی ساخت رادیو تلسکوپ دست یافت/ پایش امواج رادیویی

مهر، ( شرح آنلاین ) - رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران از دستیابی ۱۰۰ درصدی به دانش فنی ساخت رادیوتلسکوپ با هدف پایش امواج رادیویی منابع کیهانی و کائنات خبر داد.