مرکز پژوهش های مجلس - شرح آنلاین
علت کاهش بیکاری در کشور/ دلسردی بیکاران برای جستجوی شغل ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

علت کاهش بیکاری در کشور/ دلسردی بیکاران برای جستجوی شغل

مهر، شرح آنلاین - مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با اشاره به افزایش دلسردی در بیکاران برای جستجوی شغل، عنوان کرد: کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار رخ داده است.