مرکز - شرح آنلاین
مرکز مطالعات فارسی در بلگرد افتتاح شد ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

مرکز مطالعات فارسی در بلگرد افتتاح شد

مهر ، (شرح آنلاین) - مرکز مطالعات فارسی دانشگاه بلگراد به همت رایزنی فرهنگی و نمایندگی بنیاد سعدی کشورمان در صربستان افتتاح شد.