مرگ پرندگان - شرح آنلاین
بحران زیست محیطی در میانکاله/۸هزار پرنده تلف شده است ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

بحران زیست محیطی در میانکاله/۸هزار پرنده تلف شده است

مرگ خاموش و مرموز حواصیل و چنگرها درتالاب میانکاله بیش از هشت هزار قربانی گرفت و زمستان تالاب را که بهشت پرندگان بود، به جهنم تبدیل کرد.