مرگ 4نفر - شرح آنلاین
۴نفر بر اثر استفاده از ذغال برای گرم کردن چادر کشته شدند ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

۴نفر بر اثر استفاده از ذغال برای گرم کردن چادر کشته شدند

ایسنا ، ( شرح آنلاین ) - رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: قاتل خاموش چهار نفر از اعضای خانواده‌ای را در شهرستان جلفا به کام مرگ کشاند.