مریخ نورد - شرح آنلاین
آزمایش دوربین های مریخ نورد ناسا با هلیکوپتر ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

آزمایش دوربین های مریخ نورد ناسا با هلیکوپتر

مهر، (شرح آنلاین) - ناسا در حال آزمایش تجهیزات مختلفی است که قصد دارد در مریخ نورد اعزامی خود به مریخ مورد استفاده قرار دهد و حال نوبت به بررسی دوربین های این مریخ نورد با استفاده از هلیکوپتر رسیده است.