مسیرگشایی - شرح آنلاین
هدف از اجرای طرح های مسیرگشایی، ایجاد ارزش افزوده در مناطق کم برخوردار است 05 اردیبهشت 1400
شهردار تبریز:

هدف از اجرای طرح های مسیرگشایی، ایجاد ارزش افزوده در مناطق کم برخوردار است

شهردار تبریز هدف از مسیرگشایی در مناطق کم برخوردار را افزایش نفوذ پذیری و ایجاد ارزش افزوده در این مناطق عنوان کرد.