مشاغل آسیب پذیر - شرح آنلاین
دولت از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از تعطیلات حمایت می‌کند ۲۷ آبان ۱۳۹۹
روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

دولت از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از تعطیلات حمایت می‌کند

رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته است برای گروه‌های هدف و اقشار آسیب‌پذیر که در اثر تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب خواهد شد، اقدامات حمایتی را در نظر بگیرد.