معاون اول - شرح آنلاین
نقشه دشمنان در ایجاد دوگانه علم و دین ناکام ماند ۰۵ مرداد ۱۳۹۹
جهانگیری:

نقشه دشمنان در ایجاد دوگانه علم و دین ناکام ماند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نقشه دشمنان در ایجاد دوگانه علم و دین ناکام ماند، گفت: حوزه‌های علمیه در موضوع مقابله با کرونا درخشیدند.