معاون علمی رئیس جمهور - شرح آنلاین
۳ واکسن دیگر کرونا مجوز آزمایش انسانی می گیرد 16 آذر 1399
سورنا ستاری:

۳ واکسن دیگر کرونا مجوز آزمایش انسانی می گیرد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اخذ مجوز برای آزمایش انسانی نخستین واکسن کرونا در کشور گفت: به زودی ۳ گروه دیگر مجوز آزمایش انسانی، این واکسن را می گیرند.