معوقات فروردین‌ماه - شرح آنلاین
واریز حقوق بازنشستگان با احکام جدید ۹۸ تا ساعاتی دیگر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

واریز حقوق بازنشستگان با احکام جدید ۹۸ تا ساعاتی دیگر

فارس، (شرح آنلاین) - حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان براساس احکام جدید سال ۹۸ به همراه معوقات فروردین‌ماه واریز می‌شود.