منابع خبری - شرح آنلاین
حمله راکتی به اطراف فرودگاه بغداد ۰۴ بهمن ۱۳۹۹

حمله راکتی به اطراف فرودگاه بغداد

منابع خبری از حمله راکتی به اطراف فرودگاه بین المللی بغداد پایتخت عراق خبر دادند.