مهندس عمران - شرح آنلاین
550 هزار مهندس ساختمان اضافی در کشور وجود دارد 07 دی 1398

550 هزار مهندس ساختمان اضافی در کشور وجود دارد

رئیس جدید سازمان مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه با این وضعیت تولید به مسکن 550 هزار مهندس اضافی در کشور داریم گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود تولید مسکن بیشتر از 230 هزار وحد مسکونی نباشد.