میلان ایتالیا - شرح آنلاین
کنستانت در راه تبریز / بمب میلانی آماده رونمایی 05 فروردین 1398

کنستانت در راه تبریز / بمب میلانی آماده رونمایی

تبریز ، (شرح آنلاین) - کوین کنستانت ستاره گینه ای تراکتور طی یک هفته پیش رو به تبریز سفر می کند تا در صورت تایید شدن تست پزشکی او اجازه شرکت در تمرینات این تیم را پیدا کند.