نجف - شرح آنلاین
روادید برای شهروندان ایران و عراق رایگان شد ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

روادید برای شهروندان ایران و عراق رایگان شد

مهر ، (شرح آنلاین) - رئیس جمهور گفت: در جریان مذاکرات خود توافق کردیم که صدور روادید برای تجار و بازرگانان هر دو کشور تسهیل و صدور روادید برای شهروندان دو کشور رایگان شود.