نفت ایلام - شرح آنلاین
فعالیت میدان نفتی «دانان» خرداد امسال با حضور رئیس جمهور آغاز می‌شود ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

فعالیت میدان نفتی «دانان» خرداد امسال با حضور رئیس جمهور آغاز می‌شود

ایلام، فارس، (شرح آنلاین) - استاندار ایلام گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور در خرداد سال‌جاری به استان ایلام، واحد سولفورزدایی (SRU) و هیدروژن مجتمع پتروشیمی ایلام با سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال و با اشتغا‌ل‌زایی ۴۰۰ نفر افتتاح خواهد شد.