نفسهای آخر دشمن - شرح آنلاین
پویش مردمی #نفسهای_آخر_دشمن آغاز شد 28 فروردین 1398

پویش مردمی #نفسهای_آخر_دشمن آغاز شد

تبریز،( شرح آنلاین ) - با ابتکار پایگاه خبری شرح آنلاین پویش مردمی #نفسهای_آخر_دشمن در کشور آغاز شد.