نماینده مردم ورزقان - شرح آنلاین
نماینده مجلس: خواب و خیالهای نوعثمانی گری تعبیر نخواهد شد 25 آذر 1399

نماینده مجلس: خواب و خیالهای نوعثمانی گری تعبیر نخواهد شد

نماینده مردم ورزقان و خاروانا با تاکید بر اینکه خواب و خیال‌های نوعثمانی‌گری اردوغان تعبیر نخواهد شد، تاکید کرد: این اظهارات هیچ خاستگاه و اقبالی میان مردم آذربایجان نداشته و جمهوری اسلامی هم در حفظ تمامیت ارضی و امنیت مرزهای خود با کسی تعارف ندارد.