نهاد رهبری - شرح آنلاین
دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب؛ الگویی برای پذیرش نقدهای دانشجویی توسط مسئولان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب؛ الگویی برای پذیرش نقدهای دانشجویی توسط مسئولان

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: دیدار باید به الگویی برای پذیرش نقدهای جدی دانشجویان توسط مسئولان تبدیل شود.