نهی از منکر - شرح آنلاین
شرط امر به معروف و نهی از منکر رسیدن به معنی این واجب دینی است 20 فروردین 1398

شرط امر به معروف و نهی از منکر رسیدن به معنی این واجب دینی است

ایلام، ( شرح آنلاین ) - رییس بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان ایوان گفت: هرگاه می خواهیم کسی را به امر به معروف ونهی از منکر دعوت کنیم، باید اول خود به معنی این جمله رسیده باشیم و آن را درک کرده باشیم و این فقط در سایه ی نماز اتفاق می افتد.