وحدت اسلامی - شرح آنلاین
بدون چشمداشتی از منافع مردم عربستان دفاع می کنیم ۰۳ آذر ۱۳۹۷

بدون چشمداشتی از منافع مردم عربستان دفاع می کنیم

رئیس جمهور گفت:ما حاضریم با همه توان از منافع مردم عربستان در برابر تروریسم و تجاوزگران و ابرقدرت‌ها دفاع کنیم و همانطور که به کمک مردم عراق، سوریه، افغانستان و یمن رفتیم حاضریم بدون چشم‌داشتی از آنها حمایت کنیم.