ورزشگاه بنیان دیزل - شرح آنلاین
ماشین سازی – فولاد / سایه ماشین روی سر فولاد 08 فروردین 1398

ماشین سازی – فولاد / سایه ماشین روی سر فولاد

تبریز ، (شرح آنلاین) - فولاد خوزستان و ماشین سازی روز جمعه نهم اسفند بازی خود را از ساعت 17 در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز پی می گیرند.