وزارت امور خارجه ایران - شرح آنلاین
دعوت ایران از دولت ها و ملت های آزاده برای حمایت موثر از مردم فلسطین ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

دعوت ایران از دولت ها و ملت های آزاده برای حمایت موثر از مردم فلسطین

وزارت امورخارجه ایران در بیانیه ای با اشاره به سالگرد تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی و روز نکبت اعلام کرد: رژیم صهیونیستی در طول بیش از هفت دهه اشغالگری، اقدامات خصمانه خود را با اشغال، تجاوز و جنایت در حق صاحبان اصلی این سرزمین آغاز کرد.