وزارت نیرو - شرح آنلاین
صلح در منطقه با تکیه بر صنعت برق ۱۱ آبان ۱۳۹۸

صلح در منطقه با تکیه بر صنعت برق

شرح آنلاین _ وزیر نیرو گفت: صلح و آرامش در منطقه ارتباط مستقیم و وابستگی به توسعه یافتگی دارد و صنعت برق می تواند با ایجاد این توسعه یافتگی، امنیت و صلح پایدار را در منطقه فراهم کند.

افزایش ۱۹ برابری میزان بارندگی نسبت به سال قبل ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

افزایش ۱۹ برابری میزان بارندگی نسبت به سال قبل

صداوسیما ، (شرح آنلاین) - وزیر نیرو از پیش بینی طغیان رودخانه های شرقی بر اثر بارش های سیل آسا در بخش های جنوبی و شمال شرقی خبر داد.