وزیر اسبق صنایع - شرح آنلاین
نعمت زاده: دخترم بدهکار است و باید کار کند ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

نعمت زاده: دخترم بدهکار است و باید کار کند

ایسنا، شرح آنلاین - وزیر اسبق صنعت با اعلام علت اصلی بازداشت دختر زندانی خود ، گفت: فروش شرکت بیش از یک سال متوقف شده اما برخی با شیطنت‌هایی ، مسائل را سیاسی می‌کنند.