وزیر دادگستری - شرح آنلاین
استقبال وزیر دادگستری از تشکیل یک دادگاه ویژه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

استقبال وزیر دادگستری از تشکیل یک دادگاه ویژه

شرح آنلاین - علیرضا آوایی وزیر دادگستری از پیشنهاد تشکیل یک دادگاه ویژه درباره محیط زیست استقبال کرد.

وجود این همه زندانی در کشور شایسته نظام نیست/باید نگاه قضات در مجازات جایگزین تغییر کند ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

وجود این همه زندانی در کشور شایسته نظام نیست/باید نگاه قضات در مجازات جایگزین تغییر کند

قزوین، مهر ،( شرح آنلاین ) - وزیر دادگستری گفت: برای کاهش آمار زندانیان و نیز هزینه های تحمیل شده به نظام و کشور باید مجازات بدل از حبس با تغییر رویکرد قضات در سطح گسترده تری عملیاتی می شود.