پرتاب چندگانه موشک - شرح آنلاین
ادامه مدرن‌سازی سامانه‌های موشکی ارتش روسیه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ادامه مدرن‌سازی سامانه‌های موشکی ارتش روسیه

تسنیم، (شرح آنلاین) - نیروهای مسلح روسیه نخستین تیپ نظامی از سامانه‌های نسل جدید پرتاب چندگانه موشک تحت عنوان «تورنادو-اس» را تحویل گرفته و مراحل پرتاب آزمایشی-نظامی این سامانه آغاز شده است.