پروتکل الحاقی - شرح آنلاین
اجرای پروتکل الحاقی از ۵ اسفند به طور کامل متوقف می‌شود ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
قالیباف:

اجرای پروتکل الحاقی از ۵ اسفند به طور کامل متوقف می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است.