پسر - شرح آنلاین
متهم فرزند استاندار سابق و داماد استاندار کنونی است ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

متهم فرزند استاندار سابق و داماد استاندار کنونی است

مهر ، (شرح آنلاین) - نماینده دادستان تهران در خصوص متهم ردیف اول پرونده مؤسسه مالی البرز ایرانیان گفت: متهم فرزند استاندار سابق و داماد استاندار کنونی بندرعباس است.