پورشه - شرح آنلاین
دهان قاتل پورشه سوار اصفهانی به خون آلوده است ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دهان قاتل پورشه سوار اصفهانی به خون آلوده است

( شرح آنلاین ) - سه روز قبل بود که دختر پوشه سوار اصفهانی با سرعتی دیوانه وار در کورس با دوستانش موجبات مرگ یک جوان 21 ساله را فراهم آورد اما نکته جالب این ماجرا نگرانی دختر قاتل اصفهانی به آسیب دیدگی خودرویش بود نه مرگ جوانی که به خاطر سهل انگاری وی به کام مرگ کشیده شد.