چاله خواب - شرح آنلاین
حکایت چاله خواب های اراک/ ترجیح گودال سرد به گرمخانه ۰۷ بهمن ۱۳۹۸

حکایت چاله خواب های اراک/ ترجیح گودال سرد به گرمخانه

حکایت چاله خواب های این فصل، حکایت همان کارتن خواب های تابستان است که بی خانمانی، اعتیاد و برف و سرما آنها را به زندگی در چاله می کشاند.