کارخانه های دولتی - شرح آنلاین
شریعتمداری: تنها راه حل مشکلات کارگران بازگشت کارخانه‌ها به دولت نیست ۰۱ آبان ۱۳۹۸

شریعتمداری: تنها راه حل مشکلات کارگران بازگشت کارخانه‌ها به دولت نیست

شرح آنلاین _ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: تنها راه حل مشکلات کارگران بازگشت کارخانه‌ها به دولت نیست.