کتابخوانی - شرح آنلاین
عید چه کتابی بخوانم؟ 02 فروردین 1399

عید چه کتابی بخوانم؟

شاید شما هم با نشستن در خانه و مجبوریت های کرونایی عید امسال دنبال راهی برای فرار از رخوت و روزمرگی هستید و دنبال آشتی با کتاب هستید. ما بعضی از این کتاب ها را برایتان معرفی می کنیم.