کرم مصطفی اف - شرح آنلاین
نخجوان کمک های ایران را فراموش نخواهد کرد ۱۷ آبان ۱۳۹۸

نخجوان کمک های ایران را فراموش نخواهد کرد

کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، شرح آنلاین - کرم مصطفی اف فرمانده ارتش ویژه جمهوری خودمختار نخجوان گفت: جمهوری خودمختار نخجوان کمک های جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهد کرد.