کنگره اسپوتینک - شرح آنلاین
کنگره آمریکا همچنان محصور در میان فنس و سیم خاردار ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

کنگره آمریکا همچنان محصور در میان فنس و سیم خاردار

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که با پایان یافتن مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا، فنس‌ها و موانع اطراف کاخ سفید برچیده شده اما ساختمان کنگره همچنان در میان فنس‌ها و سیم خاردار محصور است.